Surakarta - Indonesische Specialiteiten, Restaurant en Catering

Surakarta
Noordeinde 51 - 53
2311 CB Leiden
Tel: 071 - 5123524
restaurant@surakarta.nl

kvk nr: 28106435
btw nr: nl814701413B01

Dagelijks open vanaf 17:00u
3 oktober gesloten
1e kerstdag gesloten
2e kerstdag geopend
31 december gesloten

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Introductie en onze diensten

De Boer Surakarta bv geregistreerd bij de kamer van koophandel te Leiden onder nummer 28106435 en geregistreerd bij de belastingdienst onder btw nummer nl814701413b01, hierna te noemen "Surakarta".

Onze diensten bestaan uit het aannemen, bereiden en afleveren van bestellingen, welke telefonisch of via (onze) bestelsites worden geplaatst.

1. Overeenkomst

1.1 Door het plaatsen van een bestelling, telefonisch of via de website accepteert u het aanbod van Surakarta. Na plaatsing van de bestelling gaat u een overeenkomst aan met Surakarta. Surakarta zal uw bestelling bereiden en afleveren. De overeenkomst treedt pas in werking na een telefonische bevestiging van Surakarta. Vragen over de overeenkomst en eventuele opmerkingen dienen gericht te worden aan Surakarta. De contactgegevens over Surakarta kunt u terugvinden op de website www.surakarta.nl
1.2 In het kader van de tot stand gekomen overeenkomst worden er door Surakarta persoonsgegevens verwerkt. Dit zal altijd worden gedaan conform de geldende wetgeving.
1.3 Surakarta zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 De prijzen van Surakarta staan genoteerd op de website en zijn inclusief btw. Surakarta rekent geen bezorgkosten.
2.2 Bestellingen kunnen geplaatst worden tot 21:00 uur, via website of telefonisch. Surakarta bezorgt 7 dagen per week van 17:00 tot 21:00 uur.
2.3 Hoewel Surakarta zal streven uw bestelling te bezorgen op het afgesproken tijdstip, zijn er altijd omstandigheden zoals het weer, druk verkeer of autopech die dit kunnen belemmeren. Bezorgtijden dienen door Surakarta en klant als richttijd te worden gezien. Bezorgtijden worden telefonisch in overleg met klant door Surakarta besproken.
2.4 Surakarta levert uw bestelling af in de postcodegebieden welke zijn kenbaar gemaakt op de website.
2.5 Het risico van de door de klant geplaatste bestelling gaat over op klant nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Betaling

Betaling van de bestelling is vooraf mogelijk via de betaalmodule op onze website of contant bij de bezorger. Bij betaling aan de bezorger gelieve zoveel mogelijk gepast te betalen omdat de bezorger uit veiligheidsoverwegingen beperkt wisselgeld bij zich draagt.

4. Reclameren

4.1 Surakarta biedt gerechten aan welke voldoen aan de hoogste kwaliteit. Mochten er ondanks dat, toch klachten zijn over het geleverde kunt u binnen 24 uur contact opnemen met Surakarta om de klacht voor te leggen en tot een oplossing te komen.
4.2 Zoals aangegeven onder de kop levering, zal Surakarta er alles aan doen om uw bestelling op het afgesproken tijdstip aan te bieden. Drukte in het verkeer, weersomstandigheden, autopech of andere zaken waar Surakarta geen invloed op kan uitoefenen kunnen er voor zorgen dat wij verlaat zijn. Indien genoemde zaken voor verlate bezorging hebben gezorgd zal reclameren nooit tot een financiële compensatie leiden.
Indien Surakarta te laat bezorgd, veel afwijkend van de aangegeven richttijd en buiten schuld door situaties waarop Surakarta geen invloed op heeft, zal er een korting in overleg met de klant gegeven worden. De korting zal maximaal 20% van het totaal te betalen bedrag zijn.
4.3 Bij het ontvangen van de, niet juiste bestelling, zal Surakarta er alles aan doen dit binnen een uur te herstellen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkomingen in nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de prijs die is bedongen in de overeenkomst.
5.2 De aansprakelijkheid van directe en indirecte schade is uitgesloten.

6. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederland recht van toepassing.

7. Contactgegevens

Surakarta
Noordeinde 51-53, 2311CB Leiden, 071-5123524